Ιδιώτες

Αρχική » Λογιστικά » Ιδιώτες

Οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας δυσκολεύουν τη σκέψη και τις αποφάσεις κάθε νοικοκυριού. Το γραφείο μας έρχεται να σας λύσει τα χέρια και να σας  καθοδηγήσει στα οικονομικά σας θέματα.

Παρέχουμε:

  • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Ε1
  • Δηλώσεις Μισθωμάτων Ε2
  • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9
  • Ηλεκτρονική σύνταξη μισθωτηρίων
  • Ρυθμίσεις οφειλών προς εφορία
  • Ρυθμίσεις οφειλών προς ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ,ΙΚΑ,ΟΓΑ κ.α.)
  • Διεκπεραιώσεις προς κάθε είδους υπηρεσία και οργανισμό