Οχημάτων

Αρχική » Ασφαλίσεις » Οχημάτων

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου, του δίτροχου ή του φορτηγού μας είναι υποχρεωτική από τον νόμο και μας καλύπτει από περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουμε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η  ασφάλιση δημιουργεί οικονομική προστασία  καθώς σε περίπτωση πρόκλησης  ζημιών την υποχρέωση για την αποκατάστασή τους την αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία.

Η ασφάλεια οχημάτων έναντι τρίτων (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) είναι υποχρεωτική από το νόμο. Αστική ευθύνη είναι οι τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το όχημα μας. Έτσι σε όλα τα συμβόλαια περιλαμβάνουν την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες μέχρι 1.000.000 € και υλικές ζημίες μέχρι 1.000.000 €.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου όμως, πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη έναντι τρίτων που μας παρέχει, μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε το όχημα μας και για συμπληρωματικούς κινδύνους όπως είναι η κλοπή, η φωτιά, τα φυσικά φαινόμενα, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία, η οδική βοήθεια, η κάλυψη ιδίων ζημιών κ.α. Επίσης  σημαντική είναι και η κάλυψη των εμπορευμάτων που διακινούν οι επιχειρήσεις μέσω των φορτηγών, πλοίων και αεροσκαφών.

Το γραφείο μας ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων. Κι αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να συγκρίνει και να επιλέξει ανάμεσα από 21 συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες. Έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή στην πιο χαμηλή τιμή της αγοράς.

*Να θυμίσουμε ότι  η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ και 6μηνη αφαίρεση διπλώματος.