Εταιρία

Αρχική » Εταιρία

Το γραφείο μας ξεκίνησε την λειτουργία του το 2010 με αντικείμενο δραστηριότητας τα λογιστικά-φοροτεχνικά και τις ασφάλειες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας επεκταθήκαμε και στον χώρο της ενέργειας.

Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Εμπιστοσύνη στην συνεχή προσπάθεια που καταβάλουμε να προσφέρουμε την καλύτερη παρεχόμενη υπηρεσία και προϊόν στο χαμηλότερο δυνατό κόστος (best value for money).

Διανύουμε ημέρες συνεχών μεταβολών στην οικονομική ζωή του τόπου μας. Στα πλαίσια αυτά οι ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για συμβουλές διαχείρισης των οικονομικών τους συνεχώς αυξάνονται. Εμείς διαθέτουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία και σε συνεργασία με ένα δίκτυο επιστημόνων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών κ.α.),ανταποκρινόμαστε με ευελιξία σε κάθε λογιστικό, ασφαλιστικό, ενεργειακό και οποιοδήποτε άλλο σας ζήτημα.

Ένα σημείο εξυπηρέτησης για όλα σας τα θέματα. Αυτό είναι το Smart Money. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε στο μέλλον οτιδήποτε θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών σας!