Επιχειρήσεων

Αρχική » Ασφαλίσεις » Επιχειρήσεων

Ιστορικά έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα ασφάλισης των επιχειρήσεων. Ποτέ μια ασφάλιση δεν μπορεί να είναι ακριβή όταν συγκρίνει κανείς το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων και τις παροχές, με το ασφάλιστρο. Έτσι λοιπόν κτήρια γραφείων, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, καταστήματα παντός είδους και γενικότερα επαγγελματικοί χώροι, μπορούν να είναι εξασφαλισμένοι ακόμη και για απώλεια κερδών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν τα ασφαλιστήρια είναι κλοπής, πυρός, σεισμού, πλημμύρας κ.α.