Ζωής

H υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και η ποιότητα της ζωής μας βασίζεται πάνω της. Η ποιότητα παροχών του εθνικού συστήματος υγείας ολοένα και μειώνεται. Επιπλέον πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία επειδή είναι ανασφάλιστοι λόγω μη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Με γνώμονα τις ανάγκες σας, μελετούμε και προτείνουμε οικονομικά και προσιτά σε όλους προγράμματα τα οποία:

α. Αναπληρώνουν  τις παροχές του κοινωνικού ταμείου ασφάλισης, δίνοντάς σας πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία.

β. Λειτουργούν ταυτόχρονα με το κοινωνικό ταμείο δίνοντας σε εσάς την επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα στην ιδιωτική ή κοινωνική ασφάλιση για την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία.

Επιλέγοντας ιδιωτική ασφάλιση υγείας πετυχαίνετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και καλύτερη διαχείριση του κόστους.

Συγκεκριμένα:

  • Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου.
  • Ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω σύγχρονων ιατρικών μεθόδων.
  • Άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς αναμονή.
  • Προγράμματα Υγείας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.
  • Σας παρέχεται τη δυνατότητα να επιλέξετε, διαγνωστικό – νοσηλευτικό κέντρο που επιθυμείτε μέσα από λίστα συμβεβλημένων σύγχρονων ιδιωτικών θεραπευτηρίων.
  • Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.
  • Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.
  • Έχετε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο, εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για να σας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες.

Η προαπαιτούμενη αποδεκτή συνάρτηση μεταξύ των ασφαλισμένων προς τους συνταξιούχους, έτσι ώστε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να μπορεί να θεωρείτε βιώσιμο, θα έπρεπε να ήταν 5 ασφαλισμένοι που  να καλύπτουν τη σύνταξη ενός συνταξιούχου. Αυτή τη στιγμή η συνάρτηση είναι 1,75 ασφαλισμένοι προς 1 συνταξιούχο ακολουθώντας μάλιστα και πτωτική πορεία, ενώ υπάρχουν ταμεία στα οποία οι συνταξιούχοι υπερβαίνουν τους ασφαλισμένους.

Με αυτά τα στοιχειά λοιπόν εύκολα κάποιος θα διαπιστώσει ότι η επόμενη μέρα μονό καλή δε θα μπορεί να είναι και σίγουρα θα πρέπει να προσφύγει και σε άλλες λύσεις. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη λύση για τον καταναλωτή που θέλει να εξασφαλίσει μια σίγουρη και εγγυημένη σύνταξη σε συγκεκριμένο χρόνο και με εναλλακτικές επιλογές ως προς το ύψος της και τον τρόπο είσπραξής της. Με κόστος όσο ένας καφές την ημέρα μπορείτε να χτίσετε την συμπληρωματική σας σύνταξη.