Κατοικίας

Αρχική » Ασφαλίσεις » Κατοικίας

Η κατοικία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας .Ένα περιουσιακό στοιχείο που συμβάλει στην ποιότητα ζωής και παρέχει σε μας και στην οικογένεια μας μια επιπλέον σιγουριά. Στο γραφείο μας αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας του σπιτιού σας. Με τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας .

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην περιουσία σας εξαιτίας:

  • Πυρκαγιάς (και από δάσος)
  • Κεραυνού
  • Έκρηξης
  • Σεισμού
  • Πτώση αεροσκαφών
  • Πλημμύρας
  • Διάρρηξης Σωληνώσεων
  • Θύελλας/Καταιγίδας
  • Κλοπής
  • κ.α

Στις περισσότερες περιπτώσεις ασφαλίζουμε υποχρεωτικά την κατοικία μας επειδή αποκτήθηκε με στεγαστικό δάνειο. Η κατηγορία αυτή ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας. Συγκρίνετε σε εμάς τις τιμές των ενυπόθηκων πακέτων των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών (τα οποία γίνονται αποδεκτά από όλες τις τράπεζες),βρείτε λύσεις για να διασφαλίσετε την περιουσία σας και δείτε πόσο μπορείτε να μειώσετε το κόστος σας.