Κάθε 3 χρόνια η ανανέωση ικανότητας οδήγησης τρακτέρ άνω των 65 ετών

Ιανουαρίου 29, 2015
admin

Την ανά τριετία θεώρηση των αδειών οδήγησης χειριστών γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ, κομπίνες κ.λπ.) προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» από την αρμόδια υπηρεσία, που είναι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων:

«Ισχύον καθεστώς σχετικά με την αναθεώρηση αδειών και πτυχίων χειριστών αγροτικών μηχανημάτων:

Κάθε τρία χρόνια για ηλικία άνω των 65 ετών (ΚΥΑ 122914/4-7-1984 – ΦΕΚ 491/Β΄/84 σε ισχύ), επιμέρους λεπτομέρειες για κωφαλάλους μονόφθαλμους κ.λπ. όπως ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

Ισχύον καθεστώς για σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (ΔΙΕ) (δηλαδή ποιοι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί και πότε παραπέμπονται σε ΔΙΕ): τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ, Ενότητα Α΄, παρ. 2, υποπαράγραφος 2.1. – Σύσταση και 2.2. – Αρμοδιότητες του Π.Δ. 51/2012 καθώς και τα οριζόμενα του άρθρου 21Α, παρ.11 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013).»

No comments

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.