Άνοιξε η αίτηση για τον Κοινωνικό Τουρισμό στο oaed.gr

Ιουλίου 15, 2014
admin

Με προβλήματα άνοιξε η ηλεκτρονική αίτηση για τον Κοινωνικό Τουρισμό στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ »oaed.gr» αφού είναι χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για τα εισιτήρια τουρισμού 2014-2015.Η ηλεκτρονική αίτηση θα μείνει ανοικτή εώς 11 Αυγούστου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ, τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για το 2014-2015 θα δοθούν σε 130.000 δικαιούχους, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση των δικαιούχων – ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων σε ξενοδοχεία ορίζεται από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),
γ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
α) Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
β) Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε αυτεπαγγέλτως.
γ) Τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
ε) Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται).

Εκτός προγράμματος μένουν:
α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013-2014, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλεγέντων εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία.
β) Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα προκύψει μέσα από διαδικασία μοριοδότησης και τα αποτελέσματά της αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος Αυγούστου από τον ΟΑΕΔ.

No comments

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.