Θα προπληρώνονται οι ασφάλειες αυτοκινήτων – Τι αλλάζει με νέο νόμο

Απριλίου 11, 2014
admin

Οι αλλαγές επέρχονται με νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Από το κείμενο του νομοσχεδίου προκύπτει ότι 16 ημέρες μετά τη λήξη του ασφαλιστικού συμβολαίου, ο ασφαλισμένος θα σταματήσει να καλύπτεται. Επίσης, το ασφαλιστήριο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί για να τεθεί σε ισχύ ενώ αν η τροχαία ζητήσει αποδεικτικό ασφάλισης, θα πρέπει να προσκομίζεται το συμβόλαιο. Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι οι εξής:

  1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο
  2. Η ασφαλιστική κάλυψη, αποδεικνύεται έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, με την κατοχή του ασφαλιστηρίου το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο εντός πέντε ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου
  3. Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος μέσα στο διάστημα των πέντε ημερών, αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.
  4. Η ασφαλιστική επιχείρηση, μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροφο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης
  5. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης, επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επομένης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης
  6. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το κέντρο πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής.
  7. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία.

No comments

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.